ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 2122 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 กันยายน 2563
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนพัฒนาตำบล
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561 - 2564
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
ข้อมูลอื่น ๆ
วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ตราสัญลักษณ์ อบต.เมืองแก
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
กิจการสภา
งบประมาณ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
งานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือการรับชำระภาษีผ่านธนาคาร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
E-SERVICE
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปฏิทินกิจกรรม
อบต.ในเครือข่าย
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กฎกระทรวงและระเบียบ
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
แผนแม่บทสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร
ระบบสารสนเทศที่สามารถ share ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
ระบบ Back office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร
ระบบสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
รายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระบบลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้รับบริการภายในองค์กร
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กรมส่งเสริมการปกครอง
สหกรณ์ออมทรัพย์
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
อบจ.บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาชุมชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ศูนย์ กกท.จังหวัดบุรีรัมย์
ม.ราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
กลุ่มข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คนเทศบาล
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.228.10.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,337,701

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
81 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.