ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 2425 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา  


นายคำสิงห์ ยินดีรัมย์
ประธานสภา


นายวิชิต สุวรรณวงศ์
รองประธานสภา อบต.เมืองแก


นางสุปราณี สังฆพันธ์
เลขานุการสภา อบต.เมืองแก


นายสุดใจ อาจสังฆ์
สมาชิกสภา ม.1


นายคำพาน เชิดชู
สมาชิกสภา ม.1
โทรศัพท์ : 084-7535427


นายบุญเฮียง แคไธสง
สมาชิกสภา ม.2
โทรศัพท์ : 085-4127372


นายพัด ปาโส
สมาชิกสภา ม.2


นายนิคม ขันแข็ง
สมาชิกสภา ม.3
โทรศัพท์ : 081-0705246


นายสุชาติ นวลศรี
สมาชิกสภา ม.3
โทรศัพท์ : 086-2462307


นายประสิทธ์ จันสีดา
สมาชิกสภา ม.4
โทรศัพท์ : 086-2517857


นายพนม วางาม
สมาชิกสภา ม.4
โทรศัพท์ : 088-6759036


นางสุวรรณ์ เยรัมย์
สมาชิกสภา ม.5
โทรศัพท์ : 084-8246099


นายอาทิตย์ ยอดสุรินทร์
สมาชิกสภา ม.6
โทรศัพท์ : 085-2919781


นายสมพร ศรีชาคำ
สมาชิกสภา ม.6
โทรศัพท์ : 091-3348702


นายเสริม ชินเกตุ
สมาชิกสภา ม.8


นายตุ่ย มาดี
สมาชิกสภา ม.8


นายไพโรจน์ ธิธรรมมา
สมาชิกสภา ม.9


นายบุญคง รอดกอง
สมาชิกสภา ม.9
โทรศัพท์ : 082-1479369


นายสุพจน์ นิภารัมย์
สมาชิกสภา ม.10
โทรศัพท์ : 080-7491318


นางวัน จันทร์อยู่จริง
สมาชิกสภา ม.11
โทรศัพท์ : 082-1325648


นางสาววนิดา ภูมิคง
สมาชิกสภา ม.11


นายเลียบ สุขพยุง
สมาชิกสภา ม.12
โทรศัพท์ : 085-7468138


นายบุญส่ง หาญสำโรง
สมาชิกสภา ม.13
โทรศัพท์ : 088-3694324


นายสมชาย มีภักดี
สมาชิกสภา ม.13


นายสุบัน ศรีโนนม่วง
สมาชิกสภา ม.14
โทรศัพท์ : 080-6659098


นายบุญสม ทองงาม
สมาชิกสภา ม.15
โทรศัพท์ : 085-6588290


นางสาวดำเรียง โมห้างหว้า
สมาชิกสภา ม.15


นายสุพจน์ คูเมือง
สมาชิกสภา ม.16
โทรศัพท์ : 083-3878682


นายสงัด กงจักร
สมาชิกสภา ม.17
โทรศัพท์ : 081-0636974


นางเพียร พิลาล้ำ
สมาชิกสภา ม.17
โทรศัพท์ : 081-9761269


นายวันชัย ทาหนองบัว
สมาชิกสภา ม.19
โทรศัพท์ : 080-1588569


นายเสาร์ แขกรัมย์
สมาชิกสภา ม.19
โทรศัพท์ : 086-0155053
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.236.117.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,589,138

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.