ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     สมาชิกสภา 

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา  


นายคำสิงห์ ยินดีรัมย์
ประธานสภา


นายวิชิต สุวรรณวงศ์
รองประธานสภา อบต.เมืองแก


นางสุปราณี สังฆพันธ์
เลขานุการสภา อบต.เมืองแก


นายสุดใจ อาจสังฆ์
สมาชิกสภา ม.1


นายคำพาน เชิดชู
สมาชิกสภา ม.1


นายบุญเฮียง แคไธสง
สมาชิกสภา ม.2


นายพัด ปาโส
สมาชิกสภา ม.2


นายนิคม ขันแข็ง
สมาชิกสภา ม.3


นายสุชาติ นวลศรี
สมาชิกสภา ม.3


นายประสิทธ์ จันสีดา
สมาชิกสภา ม.4


นายพนม วางาม
สมาชิกสภา ม.4


นางสุวรรณ์ เยรัมย์
สมาชิกสภา ม.5


นายอาทิตย์ ยอดสุรินทร์
สมาชิกสภา ม.6


นายสมพร ศรีชาคำ
สมาชิกสภา ม.6


นายเสริม ชินเกตุ
สมาชิกสภา ม.8


นายตุ่ย มาดี
สมาชิกสภา ม.8


นายไพโรจน์ ธิธรรมมา
สมาชิกสภา ม.9


นายบุญคง รอดกอง
สมาชิกสภา ม.9


นายสุพจน์ นิภารัมย์
สมาชิกสภา ม.10


นางวัน จันทร์อยู่จริง
สมาชิกสภา ม.11


นางสาววนิดา ภูมิคง
สมาชิกสภา ม.11


นายเลียบ สุขพยุง
สมาชิกสภา ม.12


นายบุญส่ง หาญสำโรง
สมาชิกสภา ม.13


นายสมชาย มีภักดี
สมาชิกสภา ม.13


นายสุบัน ศรีโนนม่วง
สมาชิกสภา ม.14


นายบุญสม ทองงาม
สมาชิกสภา ม.15


นางสาวดำเรียง โมห้างหว้า
สมาชิกสภา ม.15


นายสุพจน์ คูเมือง
สมาชิกสภา ม.16


นายสงัด กงจักร
สมาชิกสภา ม.17


นางเพียร พิลาล้ำ
สมาชิกสภา ม.17


นายวันชัย ทาหนองบัว
สมาชิกสภา ม.19


นายเสาร์ แขกรัมย์
สมาชิกสภา ม.19
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.247.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,497,597

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.