ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

    1.  การรวมตัวของประชาชน  จำนวนกลุ่มทุกประเภท         32     กลุ่ม         

       แยกประเภทกลุ่ม

                 - กองทุนหมู่บ้าน                                    19         กลุ่ม

 - กลุ่มอาชีพ                                              2           กลุ่ม       

                 - ศูนย์สาธิตการตลาด                            22          กลุ่ม

                 - กลุ่มออมทรัพย์                                    1            กลุ่ม       

                 -  กลุ่มผู้สูงอายุ                                       1            กลุ่ม

                 -  กลุ่มสตรี                                             1            กลุ่ม        

                 - กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ             1            กลุ่ม

 - กลุ่มเยาวชน                                        1             กลุ่ม       

 - กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน                           8            กลุ่ม

     2. จุดเด่นของพื้นที่

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอำเภอสตึก ซึ่งมีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( องค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน    12    แห่ง    และ เทศบาล   1   แห่ง)  ลักษณะเด่นของพื้นที่เป็น   พื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร  ทั้งการทำไร่  และการทำนา   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมีความกระตือรือร้น    ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  มีความพร้อมทางด้านการศึกษา   โดยมีสถานศึกษา  ระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ระดับประถมศึกษา  และ  ระดับมัธยมศึกษา  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มี  สถานีอนามัยประจำตำบล      1     แห่ง  มีการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรม     และประเพณีท้องถิ่น

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.237.183.249
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,357,575

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
81 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.