ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์

เมษายน 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 1 เมษายน 2563  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
     หลักการของการบริหารจัดการความรู้ดาวน์โหลด
     วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนดาวน์โหลด
     ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้ดาวน์โหลด
     หลักการของการบริหารจัดการความรู้ดาวน์โหลด
     การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ดาวน์โหลด
     ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้ดาวน์โหลด
     กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้ดาวน์โหลด
     แผนจัดการความรู้ในองค์กร อบต.เมืองแกดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณดาวน์โหลด
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)ดาวน์โหลด
     คู่มือการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคลดาวน์โหลด
     คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยดาวน์โหลด
     คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุดาวน์โหลด
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในดาวน์โหลด
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปี 2561)ดาวน์โหลด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.30.155
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,291,852

โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
81 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4419-3412  Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.