ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มกราคม 2564
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
     หลักการของการบริหารจัดการความรู้เปิดอ่าน
     วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนเปิดอ่าน
     ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้เปิดอ่าน
     หลักการของการบริหารจัดการความรู้เปิดอ่าน
     การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้เปิดอ่าน
     ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้เปิดอ่าน
     กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้เปิดอ่าน
     แผนจัดการความรู้ในองค์กร อบต.เมืองแกเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปิดอ่าน
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)เปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคลเปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัยเปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุเปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในเปิดอ่าน
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปี 2561)เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.227.247.17
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,497,591

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
         
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 0-4419-3412   Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.