ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก จังหวัดบุรีรัมย์

พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 วันที่ 29 เมษายน 2563 อบต.เมืองแก พร้อมด้วยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในสกัด ร่วมกับ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม รพ.สต.เมืองแก อสม.เมืองแก สภ.ชุมแสง ได้ร่วมกันทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ห้องพักไว้สำหรับรองรับ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
 30 พฤษภาคม 2562 อบต.เมืองแกร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่216 จัดโครงการการอบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2562  นำโดยนายพรศักดิ์  หมื่นเจริญ นายก อบต.เมืองแกและคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำท้องที่ ทีม อสม. เยาวชนในพื้นที่ และนางสุปราณี สังฆพันธ์ ปลัด อบต.พร้อมด้วยพนักงานร่วมอบรมฯเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่  พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ขอบคุณสำหรับความร่วมมือทุกภาคส่วนในการสร้างรั้วป้องกันตามยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้
15 พฤษภาคม 2562 อบต.เมืองแก นำโดยนายพรศักดิ์ หมื่นเจริญ นายกอบต.เมืองแกและคณะผู้บริหาร นางสุปราณี สังฆพันธ์ ปลัดอบต.เมืองแก ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเมืองแกที่ ม.4บ้านหนองนกเกรียน ม.8บ้านกระทุ่ม ม.11บ้านนกยูง ม.19บ้านนกกระเกรียนใหญ่ จำนวนผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 116 ราย เป็นจำนวนเงิน 393,779 บาท ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
14 พฤษภาคม 2562 อบต.เมืองแกร่วมกับ รพ.สต.ตำบลเมืองแก โดยทีมงานสาธารณสุขพร้อมอสม.ลงพื้นที่ม.4บ้านหนองนกเกรียน ม.11บ้านนกยูง ม.19 บ้านนกกะเรียนใหญ่ ร่วมกันรณรงค์ หยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและฉีดพ่นยากำจัดยุงลายเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยจัดทำโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน ประจำปี 2562 สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองแก
วันนี้ 30 เมษายน 2562 อบต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เปิดทำการธนาคารขยะ โดยมีคณะกรรมธนาคารขยะร่วมกันคัดแยกตามหลักการ 3Rs ขอบคุณสมาชิกธนาคารขยะทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา เรายังคงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ที่จะทำให้ท้องถิ่นเราสามารถลดปริมาณขยะและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในตำบลเมืองแกต่อไป
 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ จัดประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา(อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่1/2562)  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก ในวันที่ 26 เมษายน 2562
วันที่  13  เมษายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก  นำโดย  นายพรศักดิ์  หมื่นเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้จัดกิจกรรม  วันสงกรานต์  ร่วมกับชุมชน  ในตำบลเมืองแก  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์  นำโดย  นายพรศักดิ์  หมื่นเจริญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัติให้แก่บัณฑิตน้อย  ในวันที่  5  เมษายน  2562  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคมและวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา อบต.เมืองแกร่วมกับโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม  สถานีตำรวจภูธรชุมแสง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลเมืองแกร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมด้วยพี่น้องประชาชนตำบลเมืองแก ได้ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากทีสุดในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้  เพื่อเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในบ้านเมืองเราให้ก้าวหน้า
โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแก่ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก โดยมีตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลเมืองแกเข้าร่วมประชุมและมีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2561

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.226.13
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,312,595

โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
81 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
Tel : 0-4419-3412  Fax : 0-4419-3412
Email : notmodem2007@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.