ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 1920
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 เมษายน 2567
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
     หลักการของการบริหารจัดการความรู้0000-00-00เปิดอ่าน
     วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน0000-00-00เปิดอ่าน
     ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้0000-00-00เปิดอ่าน
     หลักการของการบริหารจัดการความรู้0000-00-00เปิดอ่าน
     การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้0000-00-00เปิดอ่าน
     ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้0000-00-00เปิดอ่าน
     กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้0000-00-00เปิดอ่าน
     แผนจัดการความรู้ในองค์กร อบต.เมืองแก0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์0000-00-00เปิดอ่าน
     คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน0000-00-00เปิดอ่าน
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปี 2561)0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 51 คน
หมายเลข IP 3.235.172.123
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,173,401

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
สนทนา online
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 044666642   Fax : 044666642
Email : 6311106@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.