ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาตำบล
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
งานพัสดุ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
E-SERVICE
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 67 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 6 ธันวาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

    1.  การรวมตัวของประชาชน  จำนวนกลุ่มทุกประเภท         32     กลุ่ม         

       แยกประเภทกลุ่ม

                 - กองทุนหมู่บ้าน                                    19         กลุ่ม

 - กลุ่มอาชีพ                                              2           กลุ่ม       

                 - ศูนย์สาธิตการตลาด                            22          กลุ่ม

                 - กลุ่มออมทรัพย์                                    1            กลุ่ม       

                 -  กลุ่มผู้สูงอายุ                                       1            กลุ่ม

                 -  กลุ่มสตรี                                             1            กลุ่ม        

                 - กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ             1            กลุ่ม

 - กลุ่มเยาวชน                                        1             กลุ่ม       

 - กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน                           8            กลุ่ม

     2. จุดเด่นของพื้นที่

                  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก   เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอำเภอสตึก ซึ่งมีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ( องค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน    12    แห่ง    และ เทศบาล   1   แห่ง)  ลักษณะเด่นของพื้นที่เป็น   พื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตร  ทั้งการทำไร่  และการทำนา   ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมีความกระตือรือร้น    ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง  มีความพร้อมทางด้านการศึกษา   โดยมีสถานศึกษา  ระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  ระดับประถมศึกษา  และ  ระดับมัธยมศึกษา  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง  มี  สถานีอนามัยประจำตำบล      1     แห่ง  มีการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรม     และประเพณีท้องถิ่น

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ระบบสารสนเทศ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.165.64
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,842,717

แบบสำรวจความคิดเห็น
โหวตให้คะแนน
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลิงค์ต่าง ๆ
แบบสอบถาม
สนทนา online
            
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก
อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
Tel : 044666642   Fax : 044666642
Email : 6311106@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.